Er du journalist og ønsker mer informasjon, kontakt Unge LEVEs styreleder Trine Holterman: 

E-post: [email protected]

Telefon: 99456466


Fakta om selvmord


De viktigste fakta om selvmord i Norge

Siste registrerte antall selvmord i Norge (2017) er 593. Av totalt 593 selvmord tok 403 menn sitt eget liv i 2017, mens antall selvmord blant kvinner var 190. Antall selvmord i 2017 er noe lavere enn ved siste registrering i 2016 (614 selvmord), men nedgangen er meget liten. Særlig tatt i betraktning det skremmende høye tallet i 2016.

Til sammenligning var det 107 dødsulykker i trafikken (offentlig vei) i 2017. Antall dødsulykker i trafikken har blitt kraftig redusert de senere årene, etter at Statens Vegvesen innførte nullvisjon for dødsulykker i trafikken. Nullvisjonen medførte at offentlige myndigheter styrket fokus på analysering av dødsulykker i trafikken og tilpasning av ulike tiltak. En slik politisk holdning må også være et mål i det offentlige arbeidet med selvmordsforebygging i Norge.

Urovekkende økning av selvmord i noen aldersgrupper

I 2017 var det en kraftig økning av antall selvmord i aldersgruppen 20-24 år. I 2016 var det 37 selvmord i denne gruppen, mens i 2017 var det økt til 57. Antall selvmord blant unge menn i alderen 20-24 år i 2017 (46) er doblet siden 2016 (23). Økningen i denne gruppen er spesielt alarmerende.

Det er også en urovekkende økning i aldersgruppen 65-69 år. I 2016 var det 26 selvmord i denne gruppen, mens i 2017 var tallet økt til 38. Økningen i denne gruppen gjelder også spesielt menn. I 2016 tok 16 menn i alderen 65-69 år sitt eget liv, mens 27 menn i samme aldersgruppe tok sitt eget liv i 2017.

 

Kilde: www.fhi.no

Les mer Om selvmord

 

Nyttige linker: