Hvem er vi?

Unge LEVE er en partipolitisk uavhengig, medlemsbasert organisasjon, for og med unge etterlatte og berørte ved selvmord, hovedsakelig mellom 18 – 35 år. Vår «grunntanke» er at ingen skal måtte stå alene i sorgen.

Hva gjør vi?

Vi arrangerer årlige samlinger, lokale treff, markeringer/lysmarkeringer (f.eks. i forbindelse med verdensdagen for selvmordsforebyggende arbeid), og kommer med uttalelser der det er relevant.

Hva vil vi?

Vi vil at alle som ønsker og trenger det skal ha et fellesskap.

En arena for unge berørte ved selvmord

Det primære for Unge LEVE er at ingen skal være nødt til å stå alene i sorgen.

Unge LEVE er et fellesskap, hvor unge berørte kan oppleve samhold og et «pusterom», i og med at alle deltar med lignende forutsetninger. Unge LEVE ønsker å være en inkluderende organisasjon. Det er imidlertid ikke en «psykologtjeneste».

Unge LEVE er en del av LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.