For øyeblikkelig hjelp, ring:

Akutt hjelp: 113
Kirkens SOS: 22 40 00 40
Mental Helse: 116 123

Alle telefonene er døgnåpne. Kirkens SOS og Mental Helses hjelpetelefon er telefoner du kan benytte deg av om du ønsker å være anonym og trenger hjelp til å sortere tankene dine.

Ved akutt krisehjelp skal du ringe 113. Ønsker du å oppsøke din lokale legevakt, se oversikten over norske legevakter og hva slags hjelp du kan få hos legevakt: https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/legevakt

Kontakt fastlege

Hvis du trenger hjelp og samtale, bestill time hos din fastlege. Alle må innom fastlegen for å bli henvist videre til psykolog eller andre offentlige tilbud. Fastlegen kan også hjelpe deg med å finne frem til tilbud i din kommune, slik som kriseteam, psykolog, helsesøster og psykiatrisk sykepleier.

Selvmordsforebyggende støtte til deg selv eller andre. Se oversikt over nettressurser her.

Sorggrupper og likemannssamtaler i LEVE

Gjennom LEVE kan du delta i rene sorggrupper for etterlatte ved selvmord, i regi av fylkeslag eller gjennom LEVEs samarbeidspartnere.

LEVE tilbyr samtaler med frivillige likemenn. En likemann i LEVE har selv opplevd å miste noen og ønsker å være til hjelp for dem som opplever det samme. Av erfaring vet vi at likemannssamtaler kan være til stor støtte og lindring.

For sorggruppe og likemannssamtale kontakt LEVEs sekretariat på telefon 22 36 17 00 eller på e-post: [email protected]

LEVEs brosjyrer

LEVE anbefaler spesielt vår brosjyre «Til deg som har mistet noen i selvmord». Her finner du en god oversikt over alt fra reaksjoner ved selvmord til praktiske opplysninger om hva som skjer etter et selvmord, hvilken hjelp du får og hvilken hjelp du kan oppsøke.

Foto: Michael Fenton/ Unsplash