Et medlemskap i LEVE eller Unge LEVE sørger for at vi kan fortsette vårt arbeid for etterlatte og berørte.

Et medlemskap er en støtte og anerkjennelse til organisasjonen som er viktig økonomisk, og medlemstall viser offentlige myndigheter hvor mange som engasjerer seg i temaene vi jobber med. Bli medlem og støtt LEVEs viktige arbeid!

Unge LEVE medlemskap:

  • UNGDOMSMEDLEMSKAP KR 100,- (gjelder for alle under 35 år, fødselsdato må registreres ved innmelding)

BLI MEDLEM NÅ eller logg inn og administrer ditt medlemskap

Medlemskontingenten blir sendt ut en gang i året. Som medlem får du tilsendt LEVEs nyhetsbrev, samt informasjon og tilbud om kurs og arrangementer nasjonalt og lokalt.
Du vil også motta invitasjon til vår årlige dagskonferanse og landsmøte.

Etter at du har betalt ditt medlemskap, vil fylkeslaget ta kontakt med deg og gi deg informasjon om hva slags tilbud LEVE har i ditt fylke. De fleste av LEVEs fylkeslag har tilbud om samlinger og møteplasser, hvor du kan møte andre etterlatte ved selvmord.