EN ÅRLIG INTERNASJONAL MARKERING

Verdensdagen for selvmordsforebyggingVerdensdagen for selvmordsforebygging er en internasjonal markering hvert år 10. september. Dagen er opprettet av IASP, Den internasjonale foreningen for selvmordsforebygging, i samarbeid med FNs Verdens helseorganisasjon. I Norge har LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord fått i oppdrag å koordinere arrangementene. Verdensdagen for selvmordsforebygging ble første gang markert på IASPs kongress i Stockholm 10. september 2003.

ÅRETS TEMA FOR VERDENSDAGEN

«Take a minute, change a life»
LEVEs budskap for Verdensdagen for selvmordsforebygging 2017 er:

ÅPENHET: Når vi snakker åpent om liv som er vanskelige, blir vi mer oppmerksomme på andre.
TAKE A MINUTE: Det kan igjen føre til at du stopper opp der du hadde tenkt til å gå forbi.
CHANGE A LIFE: Et slikt øyeblikks oppmerksomhet fra deg kan endre en annens liv.

VIS AT DU SER. VIS AT DU LYTTER. VIS AT DU BRYR DEG.

ÅRETS MARKERINGER

LEVE sentralt:
Event tittel: Selvmordsforebygging: For mye åpenhet?
Dato: Mandag 4. september kl 19-21.30
Hvor: Litteraturhuset i Oslo
Rom: Wergeland
Pris: Gratis
For mer info trykk her.

Event tittel: Lysmarkering mot selvmord. – Ditt lys skinner for mange. Ikke slukk det.
Dato: 07. september
Tid: 18:00-2030
Sted: Jernbanetorget ved tigeren
For mer info trykk her.

Event tittel: Utstilling av minneteppene i Tromsø
Dato: 9.- 16. september
Tid: 1200-1900
Sted: Tromsø bibliotek ved ordfører Kristin Røymo (9. september)
For mer informasjon trykk her.

Event tittel: Alternatives to psychiatry´s disease model and diagnosis for understanding suicide and treating suicidal behaviour
Nasjonal konferanse om selvmordsforebygging
Dato:  14. september 2017
Tid: kl. 9 til 16. Gratis. Påmelding nødvendig. Begrenset antall plasser.
Sted: Litteraturhuset i Oslo
For mer info trykk her.

LEVE Agder
Event tittel: SELVMORD – FRA FORSTÅELSE TIL FOREBYGGGING
Dato: 11. september 2017
Sted: Sigrid Undsets hus, bygg 46 rom 118 Campus Kristiansand, UiA
For mer info trykk her.

LEVE Buskerud
Event tittel: Et lite øyeblikk kan forandre alt
Dato:09.09.2017
Tid: 11.00-15.00
Sted: Søndre torg, Hønefoss

LEVE Hordaland
Event tittel: “Take a minute, change a life»
Dato: 10.09.2017
Tid: 13 – 17
Sted: Torgalmenningen

Vi skal stå sammen med Kirkens SOS og Mental Helse på en stand på midt på Torgalmennigen.
Vi skal prøve å få folk til å stusse og stoppe opp.
Vi skal gjør obs på samfunnsproblemet selvmord.
Vi skal oppfordre til gode samtaler og samle inn grunner som gjør livet verdt å leve.

LEVE Nordland
Event tittel: «Kom som du er!» – ei forestilling om å være god nok
Dato: Søndag 10. september
Tid: Kl. 16.30 og kl. 19.00 (to forestillinger) – alle konfirmanter inviteres
Sted: Bodø domkirke
For mer info trykk her.

LEVE Hemnes inviterer til åpen markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging
Dato: 14. september
Tid: 19:00
Sted: Båtstua på Hemnesberget
For mer info trykk her.

LEVE Nord-Trøndelag
Event tittel: Kunsten å LEVE
Dato: 08. september
Tid: 0900-1505.
Sted:
Trykk her for å laste ned programmet.
For påmelding send en mail til: [email protected]

LEVE Møre- og Romsdal
Tittel: Sammen i stillhet
Dato: 10.september
Tid: 1800-1900
Sted: Spjelkavik Kirke

LEVE Oppland
Tittel: Fagdag – Åpenhet, livet etter, livsmestring
Dato: 6. september
Tid: 10.30 – 14.00
Sted: NTNU Gjøvik
For mer informasjon trykk her.

Tittel: Åpenhet, livet etter, livsmestring
Dato: 11. september
Tid: 19.00 – 21.00
Sted: Biblioteket i Lillehammer.
For mer informasjon trykk her.

LEVE Oslo
Event tittel: Fagdag: Møte med mennesker i krise og sorg etter selvmord.
Dato: Torsdag 7. september
Tid: kl. 0845-14.15
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32. Rom N010.023 – Lille Auditorium
For mer info trykk her.

LEVE Sogn og Fjordane

Event tittel: Tema: meistring, å vere etterlatt, å bli kjend med seg sjølv mm. Instruktør: Marthe Mathiesen. Samling for 2. klassingane på Sogndal vidaregåande skule. 250 stk. Tema: meistring, å vere etterlatt, å bli kjend med seg sjølv mm. Instruktør: Marthe Mathiesen.
Dato: 5. september
Tid:
Sted: Arrangement i høve Verdensdagen

Event tittel: Dagsseminar på Høgskulen Vestlandet (Førde) studentar frå dei to tverrfagleg vidareutdanningane i Psykososialt arbeid med barn og unge og psykisk helsearbeid. Instruktør: Marthe Mathiesen og Nils-Petter Hauge (styreleiar i LEVE Sogn og Fj fylkeslag)
Dato: 7. september
Tid:
Sted:

Event tittel: 1 time sending i NRK Sogn og Fjordane med tema sjølvmord, sjølvmordsforebygging og etterlatteperspektivet.
Dato: 7. september
Tid:
Sted:

LEVE Sør-Trøndelag
Event tittel: Åpnet foredrag under tema ‘Take a minute, change a life’. Foredragsholder fra RVTS Midt.
Dato: Tirsdag 5.sept
Tid: 18:00
Sted: Mangfoldhuset Olav Trygvasonsgate 40. 3. etg.

Event tittel: LEVE Sør-Trøndelag, Kirkens SOS og VIVAT markerer Verdensdagen med stand
Dato: Lørdag 9. sept:
Tid: 14 – 17.
Sted: Nordre gate i Trondheim sentrum

LEVE Rogaland
Event tittel: Dagskonferanse: Selvskading hos unge og kronisk suicidalitet
Dato: 13. september
Tid: 0900 – 1525
Sted: Sola kulturhus, Stavanger
For mer informasjon trykk her.

LEVE Telemark
Event tittel: Selvmord i media og skjønnlitteraturen.
Dato: 13. september
Tid: 19:00
Sted: Litteraturhuset i Skien
I Samarbeid med litteraturhuset i Skien,kirkens sos,Fri , Livskrisehjelpen Veiledningssenteret for pårørende ved rus.

LEVE Troms

Event tittel: Utstilling av minneteppene i Tromsø
Dato: 9.- 16. september
Tid: 1200-1900
Sted: Tromsø bibliotek ved ordfører Kristin Røymo (9. september)
For mer informasjon trykk her.

LEVE Vestfold:
Event tittel: “Take a minute, change a life»
Dato: 06.09.2017
Tid: 12:00 – 13:30
Sted: Bakkenteigen, Høgskolen i Sørøst-Norge
Foredragsholder: Elisabeth Holt, som har skrevet boka:
«Det handler ikke om å overleve. Det handler om å leve.»
Musikalsk innslag ved musikkstudentene på høgskolen.

Event tittel: “Take a minute, change a life»
Dato: 06.09.2017
Tid: 19:30 – 21:30
Sted: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Temaet i år er: It just takes a minute to change a life.
Hør foredragsholder Elisabeth Holt, som i fjor gav ut boken: «Det handler ikke om å overleve. Det handler om å leve». Hun jobber som veileder og holder foredrag om livets vanskelige temaer og veien til et godt liv.
Musikalsk innslag ved sanger Agnes Stock.
Arrangementet starter med servering av kaker og kaffe hos With bok & kaffe kl. 19:30.

LEVE Østfold
Event tittel: AKSEPT AV HVA DET ER Å VÆRE MENNESKE!
Dato: 12. september
Tid: 1000-155
Sted: Høgskolen i Østfold, avd. for helsefag, rom H 336
For mer informasjon trykk her.