I juni hvert år arrangerer LEVEs fylkeslag sommeravslutninger for sine medlemmer.